Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Jerzy Wychowaniec 40-833 Katowice ul. Obroki 130

W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:

jurekw23@o2.pl

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

 • w celach kontaktowych na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO);
 • w celu realizacji usługi polegającej na zakupie naszych produktów w sklepie internetowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celach rozliczeniowych aby wystawić dokument księgowy zgodnie z Ustawą o Vat, Ordynacją Podatkową i innymi przepisami podatkowymi.
 • w celu przesyłania informacji przez newsletter na podstawie udzielonej zgody zgodnie z RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby ich wykazania;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z przepisami RODO;
  • 2.Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres:
  • Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy nie dłużej jednak niż 5 lat.
  • Do czasu realizacji celu na jaki zostały pobrane.
  • Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub jeśli dane te się zdezaktualizowały.

   3. Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe są przekazywane:

    • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podmioty
    • świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek
    • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym, z którymi zawarliśmy Umowy Powierzenia aby dane były w odpowiedni sposób chronione.

     4.Pana/Pani prawa wynikające z RODO:

     a.
     w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
     b.
     poprawić błędne dane osobowe,
     c.
     zażądać aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe,
     d.
     zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
     e.
     skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
     f.
     wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
     g.
     sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
     h.
     w każdej chwili jest Pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

     5 Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy –i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

     a.
     osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
     b.
     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
     c.
     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
     d.
     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
     1. Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania.
     2. Nie wysyłamy danych do Państw Trzecich
     3. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w naszej firmie aby dane były chronione na najwyższym poziomie.
     4. Cookies i analityka internetowa Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe -w ramach analizy i oceny interesów

      służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację

      o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

      Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

      W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

      Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe -w ramach analizy i oceny interesów -służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej -na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

      Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem . W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

      Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https:RODO-jw_img_0.jpgtools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

      Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.